Artist Name: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Song Title: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZTeenage Fanclub - Pet Rock Lyrics

I'll never pass this way again
I'll never pass this way again
When you smile oh little girl
Sends me wild
Never pass this way
But I do know you exist.Teenage Fanclub lyrics