Artist Name: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Song Title: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZShri Durga Mantra - Yaa Devi Sarva Bhuteshu Lyrics

Yaa Devi Sarva Bhuteshu Vishnu Mayyeti Shabditah
Namas Tasyai Namas Tasyai Namas Tasyai Namo Namah

Yaa Devi Sarva Bhuteshu Shakti Roopen Sansthita
Yaa Devi Sarva Bhuteshu Bhakti Roopen Sansthita
Yaa Devi Sarva Bhuteshu Matri Roopen Sansthita
Yaa Devi Sarva Bhuteshu Shanti Roopen Sansthita

Yaa Devi Sarva Bhuteshu Daya Roopena Sansthita
Yaa Devi Sarva Bhuteshu Shradhha Roopen Sansthita
Yaa Devi Sarva Bhuteshu Jaati Roopen Sansthita
Yaa Devi Sarva Bhuteshu Nidra Roopen SansthitaShri Durga Mantra lyrics