Artist Name: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Song Title: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZSelahmusic - Kanimo Lyrics

Ikaw ang Diyos ug akong gugma
Labaw Ka sa tanan
Sa tibuok kalibutan
Ikaw aang akong paglaum
Kay didto sa krus gibayran Mo ako
Sa sala kong nabuhat
Ania ko nagpaubos

Chorus:

Kanimo akong gitugyan ang akong kinabuhi
Hesus mahigugmaon
Ug sa grasya mong walay katapusan
Walay katapusanSelahmusic lyrics