Artist Name: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Song Title: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZJtg Worship Team - Haimo An Himaya Lyrics

Haimo an himaya
Ngan pagdayaw,
Ialsa an kamot,
Magsimba
Ngaran mo dayawon ko

Chorus:
Gamhanan ka
Milagroso ka nga Diyos
Waray sugad haimo,
Waray sugad haimoJtg Worship Team lyrics