Artist Name: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Song Title: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZGospel Compagnie - Ozali Wapi Lyrics

Ozali wapi pona nini
Oboyi koyoka losambo na ngai
Nakende wapi nasala nini
Nazali kozela eyano nayo

Chorus: Nako lela nazo zela nkolo na ngai ozali wapi
Nako ganga butu pe moi nkolo na ngai
Loba na ngai olingi ngai
Yozali na ngai tango nyoso
Ata mokili eboyi ngai
Nkolo na ngai.. mimonisa!

Soki mabe na ngai limbisa ngai
Nalingi ko yoka mongongo nayo
Eko loba na ngai yo lingi ngai
Nalingi ko yoka eyano nayo

Chorus: Nako lela nazo zela nkolo na ngai ozali wapi
Nako ganga butu pe moi nkolo na ngai
Loba na ngai olingi ngai
Yozali na ngai tango nyoso
Ata mokili eboyi ngai
Nkolo na ngai.. mimonisa!

Salela ngai ngolu nayo yahwex2Gospel Compagnie lyrics