Artist Name: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Song Title: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZGeboren - Loh Jinawi Lyrics

Sakeh ira ratu samanteng
Rat jawa kulwan sumuhun
Mwang matur atra ring sira
Sang prabu wastu
Irikang kala nagara
Gemah ripah loh jinawi
Hetunya sang prabu hanata
Maharaja purwa mwang
Ambek ira sang paramerta
Geboren lyrics