Artist Name: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Song Title: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZFossils - Haajar Bichhana Lyrics

Ek haath theke onno haathe,
Shudhu bodlao haajar bichhana,
Kisher shantona khuje berao

Kon lojjae bohu baborito,
Thote haashi rekhecho eke,
Hariyecho ki niruddesher thikanatao

Ek haath theke onno haathe,
Shudhu bodlao haajar bichhana,
Kisher shantona khuje berao

Kon lojjae bohu baborito,
Thote haashi rekhecho eke,
Hariyecho ki niruddesher thikanatao

Tomake dekhle ekhun kichuta koshto hoy,
Tomader mithther duniya ta shudhu spostho hoy,
Ei bhabei, shob sombhabonai jodi noshto hoy,
Ojeerei shesh hobe prithibi tumi ki shetai chao

Ek din shesh hoye jabe shob,
Shesh hobe lok thokanor utsab,
Ja tumi bhabcho aaj oshombhob, kal hobe

Shei fele asha fire asha poth,
Aar chure fela kono shopoth,
Anushochonar ache jege raat, shokal hobe

Rong palte debe girgiti, biplab shudu vanity,
Tai gari ei karbaare, baare baare,
Dariye ache gypsy caravan, jaabo as soon as I can,
Bretha udh bhid gorbhare, ei te raat baare

Tomake dekhle ekhun kichuta koshto hoy,
Tomader mithther duniya ta shudhu spostho hoy,
Ei bhabei, shob sombhabonai jodi noshto hoy,
Ojeerei shesh hobe prithibi tumi ki shetai chao

Ek din shesh hoye jabe shob,
[Backing vocals] ek din shesh hoye jabe shob,
Ek din shesh hoye jabe shob,
[Backing vocals] ek din shesh hoye jabe shob,
Ek din shesh hoye jabe shob,
[Backing vocals] ek din shesh hoye jabe shob,
Ek din shesh hoye jabe shob,
[Backing vocals] ek din shesh hoye jabe shob,
Ek din shesh hoye jabe shob,
[Backing vocals] ek din shesh hoye jabe shob,
Ek din shesh hoye jabe shob,
[Backing vocals] ek din shesh hoye jabe shob,
Ek din shesh hoye jabe shob,
[Backing vocals] ek din shesh hoye jabe shobFossils lyrics