Artist Name: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Song Title: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZExo-m - Baby Don't Cry Lyrics

Ni ji bi zi yuyle hao ma
Ji qing n chu wo de xinzng N
xing yido hen cyan de guangmng
Liny de yuguang ba yanjing guanshng
Rguo bsh wo sh bi de nnrn
Rguo zhish xij limin de yij hu
Shao ganle ji ba
Wo yun h ni de i jiaohun shanghn

Baby Dont Cry Tonight
Dang heiy zic ling qili
Baby Dont Cry Tonight
Ji dng zu mi fashenggu yiyng
Ni yongyuan dou b hu hu chngxing po mo yiyng
Nndo ni b zhido ma
So Baby Dont Cry, Cry
Wo de i shouh ni b fenkai

Fngxi ni zu ban d xinfng
Ji qing jieshu mngyn ba
Wo xiang wo i ni bi gng duo de linrn a
Hi gngjia bi de q i shng
When You Smile, Sun Shine
Ti cnln de rng wo du shuo bu chu hu
Zheng ke xin qi bolng
Pai sule ji tng xili

Baby Dont Cry Tonight
Zi bofeng li x de ywan (Woo I Can Hold You In My Arms)
Baby Dont Cry Tonight
Haoxing hen shh zhge ywan
Dn zh yi shnjian de jiqng b nnggu ynchng
Qu yo msng ni lkai
So Baby Dont Cry Cry
Ji rng wo de i xing jy ba

Doch yin yin de chnchn de leng kongq
Xinrle cheng wi lbi de tngtng li
Kuiyo zhx tng do wl wi you ni de xiorng ci sh zhn tng j ah!
Wo de rnxng yugui
Xiwng women de gsh you jiwei
Dont Cry bxiang ni beishang lu li nngyun ni du wo sh lengm de baby
Say No More (Baby) No More (Dont Cry)
Byo yuy byo zhengzh dang zh yiqi dou kaishi bengta
Say No More (Baby) No More (Dont Cry)
Qing rng wo keyi baoli zuhu de zunyn
Huzhe qing jiang wo zhjie huimi
Ni de yanshn chongmanle yuguang Baby, Woo
Wsheng w xi zi tngku li litangzhe chnji de guang

Baby Dont Cry Tonight (Cry)
Dang heiy b zi ling qili (I Can Hold You In My Arms)
Baby Dont Cry Tonight
Ji dng zu mi fashenggu yiyng
Ni yongyuan dou b hu hu chngxing po mo yiyng
Yo yongyuan dou b zhido
So Baby Dont Cry Cry(Dont Cry Cry)
Wo de i shouh ni b fenkai (Cry Cry)

Ji kn qingchn de yngguang sa xili (xili)
Xing ni yiyng yoyan de sa xili (Falling Down)
Wo xiang wo yanjing ml xinzi ci Cry Cry CryExo-m lyrics