Artist Name: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Song Title: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZDonna Cruz - Kadenang Bulaklak Lyrics

Ang wikang ginagamit ng mga puso
Natututunan kahit di ituro
Sa ating buhay, darating ang sandali
Puso'y tatawagin
Upang kanyang pag-aralan
Ang wikang gagamitin

Puno raw ng kagandahang landas na daraanan
Subalit wala raw katumbas na kasiyahang matitikman
Sa sandaling ngayo'y mabatid
Puso mo pal ang narinig
Na nangungusap mula sa iyong dibdib

Refrain:
Ano ang ginagamit na wika sa langit?
Bawat salita kaya doon ay inaawit
Kahit marami ka pang di nalalaman
Asahan mong doon mayroon kang tahanan

Chorus:
Kapag dumami na sa lupa
Pusong marunong mangusap
Sa likod ng bawat ulap
May anghel na papalakpak
Malapit ng mabuo
Kadenang bulaklak

Chorus ii:
Kapag dumami na sa lupa
Pusong marunong mangusap
Sa likod ng bawat ulap
May anghel na papalakpak
Maari na muling sabitan
Ng kadenang bulaklak itong daigdig
Upang kanyang kagandaha'y magbalik

Upang kanyang kagandaha'y magbalik.....Donna Cruz lyrics