Artist Name: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Song Title: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZBurzum - Jesu Dod Lyrics

En skikkelse l† der p† bakken
s† vond at de blomster rundt visnet
en dyster sjel l† der p† bakken
s† kald at alt vann ble til is
En skygge da falt over skogen

da skikkelsens sjel visnet bort
for skikkelsens sjel var en skygge
en skygge av vondskapens maktBurzum lyrics