Artist Name: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Song Title: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZBaby Vox - Gakkai Lyrics

Gurohge dagaojima oseghan pyojonghajima
irohge nol gidarinun nenunul togbaro bwa
gurohge sodurujima ibamun ajig morosso
achimi ondahedo ibamen ojig uri dulpunya
nanananana noege jugiro hesso na gajin modun god
hal su inun modungol ibame
nanananana nol wihe junhibesso mangsoril piryo obshi
onul ne modungol gajyoga
jogumshig gakkai do dagawa gakkai do dagawa
tugowojin nemamul buthaghe do isang chamulsu obso
gakkai do dagawa gakkai negero wa
uri hanagadoeo achimi oltekaji
gurohge barabojima nomu duryowohajima
gujo nan namdulboda soljighan yojailpuningoya

[Rap]
Amumal hajimaro gurohge toljidomaro
homurun da bosoneryo nege da boyo
giphi nal nukkyojwo do orenal nukkyojwo gureso nal bonejwo
onulbam oredongan ijimothage
amumaldo piryo obshi gyesog gurohgehaji
ibami dagadorog urisarang kuthobshi
choumen nado manhi mangsoryossojiman nan muji
onurul gidaryowassoyo dashihanbon shijaghejwoyoBaby Vox lyrics