Artist Name: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Song Title: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZAygn Kazmova - Nanmrsa, Inanmasn Lyrics

nanmrsa, inanmasn onsuzda mni sevn ox
nanmrsa, inanmasn...
nanmrsa, inanmasn onsuzda mnim taym yox
nanmrsa, inanmasn...

Sevn rk verdim sn
Danmadn susdun yen
Alovland yand sinm
Sn inanmadn

Snsiz mni sazaq, axta ksdi
Dedim guya bsdi, bsdi
Qar lndi, qrib klk sdi
Sn inanmadn

Ndir ax de gnahm
Yoxsa snin yox Allahn
Sndn baqa yox pnahm dedim
Sn inanmadn

Snsiz mni sazaq, axta ksdi
Dedim guya bsdi, bsdi
Qar lndi, qrib klk sdi
Sn inanmadn

Drya oldu qmim mn
Kmk olsun kimim mn
Hedir mrm dedim sn
Sn inanmadn

Snsiz mni sazaq, axta ksdi
Dedim guya bsdi, bsdi
Qar lndi, qrib klk sdi
Sn inanmadn

Ndir ax de gnahm
Yoxsa snin yox Allahn
Sndn baqa yox pnahm dedim
Sn inanmadn

Snsiz mni sazaq, axta ksdi
Dedim guya bsdi, bsdi
Qar lndi, qrib klk sdi
Sn inanmadn

nanmrsa, inanmasn onsuzda mni sevn ox
nanmrsa, inanmasn...Aygn Kazmova lyrics