Artist Name: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Song Title: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZAnubi - Kai Pilnaties Akis UÞmerks Mirtis Ii Lyrics

Ar tikrai gyveni, ar dejuoji many
Lyg pakabintas ant kaklo.
Neklausk, neklausk ar tu akmeny
Kai paskutiná kart tave matom.

Kaip ðalta, kaip ðalta ið mûsø balsø
Sklinda skausmo keliu,
Èiurlena èiurlena kerø garsu
Kai naujà vienybæ tveriu.Anubi lyrics