Artist Name: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Song Title: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZAncient Ceremony - Symphoni Satani Lyrics

Canto IAO

Satani - Illuminatio!
Satani - Absolutio!
Satani - Obscuratio!

Canto SATANI

Satani - Seduce me!
Satani - Awake me!
Satani - Temptate me!
Satani - Adopt me!
Satani - Navigate me!
Satani - I am Thee!Ancient Ceremony lyrics