Artist Name: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Song Title: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZAld Sear - Lyke Min Lyrics

Send "Lyke Min" Ringtone to your Cell

Frysk bloed tsjoch op, wol no ris brs en siede,
t ienigste wat hjir siert is myn bloed, en de rest lit sich riede
Al dat provinciale geblr hinget my ut de strot,
En stean gean doch ik foar gjin ien, krek dat t my wat docht
Fierljeppen, sktsjesilen en altyd wer die kut pompeblden,
t docht my allegear niks, sunder die bagger kin ik my ek wol rde

Moai dat ik hjir geboren bin, mar liuwe doch ik allinich yn myn eigen ding
Want wy bin krekt as alle oaren, krekt lyke goed mar foaral...

Lyke min

Krek lyke goed mar foaral

Lyke min

Fierljeppen sktsjesilen en altyd wer die kut pompeblden,
t docht my allegear niks, snder die bagger kin ik my ek wol rde

En elts jier dat gejammer oer dy ferhollanske lvestdentocht,
At t an my leit gjit r noait wer troch

Send "Lyke Min" Ringtone to your Cell

Ald Sear lyrics