Artist Name: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Song Title: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z2pm - Jichinda Lyrics

Gidarida
Jichin da
You know?

[Junho] Gidaridaga
Jichinda
Mhmm
You know
Non, non ne mam ani
Ooh~ (You know, You know)
Gidaridaga
To jichinda
Mhmm
Nonun
Ajigdo, nar gioghani
Oh no
No~

[Chansung] Haruga jinado
Nan norur mod ijo
Handari jinado
Nan norur mod nwajwo
Ajigdo nor wonhan
Ne mamur ani
Oh no
No~

[Wooyoung] Norur gidarida jichyo michigo
To haru haru meir gathi irnyoni gadgo
Oh nan
Na, Na, Na~
Gidaridaga
Nor gidaridaga Yeah
[Junsu] Gumbang irado niga dashi orgodman gadgo
Dwidorasomyon dashi norur borgodman gatha
Oh nan
Na, Na, Na Oh Woah~ NaNa
Jichyo michigo
Nan jichyo michigo Yeah

[Nichkhun] Niga orka bwa
To chamnunda (Oh Yeah, Yeah)
Norur
Ajigdo
Nan gidarinda
Oh Yeah~
[Chansung] Handari jinado
Nan norur mod ijo
Irnyoni jinado
Nan norur mod nwajwo
Ajigdo nor wonhan
Ne mamur ani
Oh No
No~

[Wooyoung] Norur gidarida jichyo michigo
To haru haru meir gathi irnyoni gadgo
Oh nan
Na, Na, Na
Gidaridaga
Nor gidaridaga Yeah
[Junsu] Gumbang irado niga dashi orgodman gadgo
Dwidorasomyon dashi norur borgodman gatha
Oh nan
Na, Na, Na, Na~ NaNa
Jichyo michigo
Nan jichyo michigo Yeah
Oh Yeah~

[Taecyeon] We irohge nan jaku himdunde
Moridsogi bogjabhe jugethne ([Junsu] Yeah, Yeah~,Yeah~)
Gidarigo gidaridon nainde
Ajigdo soshigi obnunde [Junsu] (Oh~)
No teme urdon nega aninde
Na teme tonar niga aninde ([Junsu] Oh~Yeah-Yeah-Yeah)
Ocheso iron nega himdunde
Otohge jigum nomu himdunde

[Junsu] Irnyon irado nan gidarirgoya
Shib nyonirado nan gidarirgoya
Oh Nan, Nan, Nan, Nan
Nan, Nan, Nan, Nan
Gidaridaga (Oh!)
Nan jichyodo joha ([Wooyoung] Oh~Yeah)

[Wooyoung] Norur gidarida jichyo michigo ([Wooyoung] Jichyo michigo~)
To haru haru meir gathi irnyoni gadgo ([Wooyoung] Irnyoni gadgo)
Oh nan
Na, Na, Na
Gidaridaga nor gidaridaga Yeah ([Junsu] Gidaridaga~)
[Junsu] Gumbang irado niga dashi orgodman gadgo ([Junsu] Oh~)
Dwidorasomyon dashi norur borgodman gatha
Oh nan
Na, Na, Na, Oh~ NaNa ([Junsu] Yeah, Yeah)
Jichyo michigo
Nan jichyo michigo Yeah2pm lyrics